HOME

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking getreden. Dit heeft ook invloed op uw persoonlijke data als klant van onze kliniek.

 

Dierenkliniek Eva’s privacy beleid is voorafgaand aan 25 mei geŁpdatet om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Om u van dienst te kunnen blijven, was onze kliniek verplicht om toestemming aan u te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen. Nieuwe klanten worden per email op de hoogte gesteld van de huidige privacy wetgeving.

Als we geen toestemming van u krijgen om uw data te verwerken volgens de richtlijnen van onze Algemene Voorwaarden en ons vernieuwde privacy beleid kunnen we u niet langer met onze diensten ondersteunen. We zullen u indien nodig eerst om toestemming vragen om uw gegevens te delen met onze externe collegae.

1. Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij van uzelf slechts uw (mobiele) telefoonnummer, uw NAW-gegevens (naam inclusief aanhef en voorletters, adres en woonplaats) en uw emailadres. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: naam, geslacht, geboortedatum, diersoort, ras, kleur, lichaamsgewicht en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis. We zullen u toestemming vragen om een foto van u dier aan het dossier toe te voegen.

 

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse vaccinaties bewaren we daartoe de vaccinatiegegevens van uw dier en sturen we u per post of email een herinnering.

1.3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquÍtes of marketingdoeleinden, anders dan voor het doorgeven van het gewenst moment van gewenste vaccinatieherhaling.

1.4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke Wet gebruiken we van u als eigenaar dus slechts uw adres en (mobiele) telefoonnummer.

1.5. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven -zolang u klant bij ons bent- bewaard in het Animana patiŽntendossier. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.

1.6. Wanneer u een van onze (mobiele) betaalapplicaties gebruikt, is het mogelijk dat de betaling verwerkende instantie automatisch informatie verzamelt, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, idem voor uw computer of mobiele apparaat, uw bezoekdatum en -tijd, en uw bezoekgedrag. Verzameling van dit soort gegevens valt echter niet onder onze verantwoordelijkheid en het staat u vrij om te allen tijde op andere -gangbare- wijze te betalen (contant of via overboeking).

2. Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geÔnitieerd worden.

2.3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als vaccinatie-herinneringen en ziektebehandeling.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.

3. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze groep, binnen onze kliniek delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Met deze andere services bedoelen wij o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede na toestemming van u het doorgeven van patiŽnt behandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek.

3.2. We kunnen informatie na uw toestemming bekendmaken voor zover nodig aan derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling op doorverwijzing door specialisten.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als (I) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving en (II) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacy beleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Wij bewaren onze digitale patiŽntenkaarten in een beschermde online omgeving.

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

 4.4. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geÔnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

5. Gegevensbescherming van u, de patiŽnt-eigenaar

Dierenartspraktijk Eva is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patiŽnt-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

6. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode.

Wij behouden ons het recht voor om uw patiŽnten informatie te verwijderen bij de beŽindiging van onze patiŽnt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen zullen we uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u bijvoorbeeld nodig kunt hebben voor overgang naar een andere behandelaar.

7. Cookies & Web Beacons

Wij gebruiken geen cookies en web beacons op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.

8. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van dierenartspraktijk Eva, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacy beleid van derden. U moet een dergelijk privacy beleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites

9. Uw privacy keuzes

9.1. U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacy beleid (b.v. de vaccinatie-herinnering) wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres. Uw uitschrijvingsverzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantoor adres.

10. Toepasselijk recht

10.1. Dit privacy beleid wordt beheerst door en geÔnterpreteerd volgens en in overeenstemming met het Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacy beleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en/of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

11. Contact: info@dierenkliniekeva.nl

12. DOWNLOADEN: Privacy verklaring.pdf

HOME